Search
⌘ + K

Catharina de Haas

Wie in het bezit is van een Apple: computer, iPhone, iPod, iPad en een probleem heeft dat niet door een vriend is op te lossen, kan terecht bij MacJunky.

‍Ik ben overgegaan op een Apple en heb van hem alle support gekregen die ik nodig had. Dat was veel.

MacJunky werkt snel, is betrouwbaar en is een vakman die behalve de oppervlakkige problemen ook de ‘zwaardere’ en dieper liggende problemen aan kan pakken.

‍Door hem wordt je echt geholpen en wel op de wijze zoals een echte vriend dat ook voor je zou doen.

– Filosofische Praktijk
– Amsterdam
– Email

Let's stay in touch

No lead magnets. No sales emails. I'm not even trying to convince you to join the newsletter. But, you sure will learn new things if you're on it!