Na een eerste (inventariserend) bezoek van Kia waarin hij meteen een aantal issues voor ons heeft opgelost, weten wij genoeg...

MacJunky is voortaan onze netwerk & systeembeheerder!